ThƯƠng HiỆu ChiẾn ThẮng 300x251 1

THƯƠNG HIỆU CHIẾN THẮNG

THƯƠNG HIỆU CHIẾN THẮNG Theo DVJ Insights – công ty nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng hàng đầu ở Anh. Các thương hiệu “chiến thắng” là không ngừng tăng trưởng doanh thu trên thị trường. Nhóm thương hiệu này luôn áp dụng hài hòa giữa việc xây dựng thương hiệu và kích hoạt…