Marketing

CHINH PHỤC PHỤ NỮ BẰNG MARKETING

CHINH PHỤC PHỤ NỮ BẰNG MARKETING Một bài viết rất hài hước, hóm hỉnh và rất bổ ích dành cho cả Marketer và cả các chàng FA  1. Tán gái cũng cần có nghệ thuật: Khi tán tỉnh một cô gái, trước hết cần xác định rất rõ ràng nàng ấy liệu có phải là…