Web 25 09 20 01

Tầm quan trọng của review

Với con số đáng ngạc nhiên – gần 92% khách hàng hiện nay quan tâm đến bình luận, đánh giá trực tuyến – khiến nhiều doanh nghiệp đang dựa vào những bình luận này để xây dựng niềm tin và phát triển thương hiệu. Khách hàng thích xem nhiều review. Một review với vài từ…