2512795 Scaled 2

Thiết kế bao bì sản phẩm: Hiểu và điều khiển thị giác người dùng

Trong marketing, bao bì vẫn là một chuyên viên tiếp thị cực kỳ hiệu quả, tăng nhận diện thương hiệu và doanh số. Não bộ con người sẽ tiếp thu thông tin dễ dàng nhất qua hình ảnh. Chúng ta thường vô tình ghi nhớ hình ảnh nhận diện hoặc thiết kế bao bì của thương hiệu đó mà…