TOUBRAND tự tin là giải pháp PHÙ HỢP NHẤT

cho doanh nghiệp bạn!

CÁC GÓI COMBO TIẾT KIỆM CHI PHÍ

GÓI 1: GÓI CƠ BẢN

GÓI 3: GÓI NÂNG CAO

Ten-lua-4

Nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của Doanh nghiệp và mong muốn đem đến cho khách hàng lựa chọn tối ưu nhất, Toucan đã đưa ra các gói Combo cho dịch vụ Toubrand.

Khách hàng có thể lựa chọn những dịch vụ riêng lẻ phù hợp với nhu cầu riêng, cũng có thể lựa chọn những gói combo với chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu cần thiết.

GÓI 2: GÓI TIÊU CHUẨN

GÓI 4: GÓI VIP